Wettelijke bepalingen

Privacyverklaring, intellectuele eigendom en gegevensbescherming

 

Door deze site te bezoeken, gaat de internetgebruiker akkoord met de naleving van deze voorwaarden.

WEES ALTIJD VOORZICHTIG MET HET GEBRUIK VAN HET INTERNET.

Deze hotelreserveringssite voor het hotel Made in Louise (Veydtstraat 40, 1050 Brussel, +32 2 537 40 33, info@madeinlouise.com) is :

- het eigendom van de BVBA Baekimmo, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Veydtstraat 40 te 1050 Brussel, BCE: 418.136.712.

- gepubliceerd door MMCréation, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 32 Avenue Wagram - 75008 Parijs, gehost door MMCréation, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 32 Avenue Wagram - 75008 Parijs, SIRET: 339 237 992 00047, info@mmcreation.com.

- de gegevensbeheerder is MMCréation, waarvan het hoofdkantoor in MMCréation is gevestigd. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van het reserveringssysteem, het verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor de organisatie van het hotelverblijf, de contractuele relatie (facturering, betaling, beheer van de reserveringen, enz.), de marketingactiviteiten, het beheer van eventuele loyaliteitsprogramma's en de naleving van de wettelijke verplichtingen. Het verzamelt alleen persoonlijke gegevens die echt nodig zijn en garandeert de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid ervan. Persoonlijke gegevens worden slechts beperkt bewaard.


1.PRIVACYVERKLARING

Alles wordt in het werk gesteld om beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen te verstrekken en een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen met betrekking tot de bescherming van de vertrouwelijkheid van gegevens en de risico's die verbonden zijn aan de verwerking van gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften (zoals artikel 32 van de DPMR). Daartoe worden technische maatregelen (zoals firewalls) en organisatorische maatregelen (zoals een identificatie-/wachtwoordsysteem, fysieke beveiligingsmiddelen, enz.) en encryptietechnologie die de beveiliging van financiële transacties mogelijk maakt, ingevoerd om de constante vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en -diensten te waarborgen. Geen enkele beveiligingsmethode biedt echter een echte garantie voor de bescherming van gegevens tegen hackers of menselijke fouten. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op onze site.
Daarnaast kunnen berichten die de internetgebruiker via het internet verstuurt (zoals reserveringssites, sociale netwerken, e-mails, etc.) worden onderschept. Totdat ze het hotel bereiken, kunnen we hun vertrouwelijkheid niet garanderen en kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor hen.

Indien persoonsgegevens in het gedrang komen (verlies, diefstal, beschadiging, onbeschikbaarheid...) en grote risico's met zich meebrengen voor de rechten en vrijheden van personen, zullen de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten en de betrokken personen zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.

De externe sites met een hyperlink naar deze site staan niet onder onze controle en wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud ervan. De internetgebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

Als uitbater van een hotel, logiesverstrekkers, zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde informatie door te geven aan de autoriteiten (zoals de registratie van klanten die tussen 1 en 90 dagen verblijven, aan de gemeente; doorgifte van informatie aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek). Het hotel geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie.

2. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De presentatie en elk van de elementen, met inbegrip van de domeinnaam, merken, logo's, tekens, tekeningen, illustraties, foto's, teksten, grafieken en andere bestanden die op deze site voorkomen, zijn beschermd door de geldende wetten op de intellectuele eigendom, en zijn eigendom van Baekimmo SPRL of zijn onderworpen aan toestemming voor gebruik. Geen enkel deel van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, heruitgegeven, geüpload, vervormd, verzonden of gedistribueerd, op welke wijze dan ook, op welk medium dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Baekimmo SPRL, behalve voor strikt persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik, zonder wijziging van de elementen die op de site aanwezig zijn.

Alle gebruikers hebben een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-overdraagbaar recht om de informatie op deze site te raadplegen voor hotelreserveringsdoeleinden. Hij is bevoegd een deel van de inhoud van deze site te extraheren en/of te hergebruiken voor persoonlijke raadpleging, mits deze extrahering en/of dit hergebruik geen betrekking heeft op een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van deze site. Herhaaldelijke extractie en/of hergebruik van de inhoud, zelfs als deze niet substantieel is, van deze site, evenals het gebruik voor commerciële doeleinden is verboden.

De gebruiker verbindt zich ertoe om op deze site geen informatie door te geven die zou kunnen leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid en verbindt zich er dus toe om via deze site geen informatie te verspreiden die onwettig, in strijd met de openbare orde of lasterlijk is.

3.VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op een manier die de privacy respecteert in overeenstemming met het Algemeen Reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens ("GDPR") en alle andere geldende wetgeving.

Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens van de bezoekers van de site en elke persoon die is opgenomen in de computerreserveringssystemen van het hotel, met inbegrip van loyaliteitsprogramma's of gelijkwaardige en persoonlijke gegevens die worden doorgegeven en daadwerkelijk worden ontvangen door het hotel, van reisbureaus en reserveringssites.

2.1. Persoonlijke gegevens

In het algemeen zijn persoonsgegevens alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene").

Het gaat met name om de volgende identificatoren:

- informatie in een identiteitsbewijs (zoals een kopie van paspoort of identiteitskaart);

- contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, fysiek adres);

- persoonlijke en demografische informatie (zoals geboortedatum, leeftijd, nationaliteit, geslacht, taal);

- gegevens over het (vorige) verblijf (zoals duur, datum van aankomst, datum van vertrek, (vorige) boekingen, bezoekfrequentie, allergieën (zoals voeding, beddengoed); zoals een specifiek dieet (zoals ras of etnische afkomst, religieuze of filosofische overtuigingen, gezondheidsgegevens, in dit geval worden de gegevens alleen verzameld met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant);

- betalingsinformatie (zoals creditcardnummer);

- contactinformatie (zoals contactpersoon (zoals werkgever in geval van zakenreis, referentiepersoon in geval van medisch noodgeval));

- commerciële informatie (zoals het lidmaatschapsnummer van het loyaliteits- en marketingprogramma van het hotel en de partners (zoals abonnementen op de nieuwsbrief, aanbiedingen en promoties per e-mail, luchtvaartmaatschappij of taxi-loyaliteitsprogramma);

- voorkeuren en interesses (zoals rook- of niet-rookkamers, voorkeuren voor eten en drinken, type beddengoed, type gelezen gedrukte media, sport, culturele interesses, etc.);

- anonieme gegevens (zoals het IP-adres of de identificatie van het gebruikte computerapparaat; technische en locatie-informatie die wordt gegenereerd tijdens het gebruik van onze websites en applicaties (zie Cookies en andere traceertechnologieën);

- diverse informatie (zoals vragen/opmerkingen tijdens of na een hotelverblijf).

De persoonsgegevens van minderjarigen zijn beperkt tot informatie op een identiteitsdocument dat door hun ouders, voogden of voogd wordt verstrekt. Deze laatste zijn verplicht ervoor te zorgen dat de minderjarige geen persoonlijke gegevens doorgeeft zonder hun toestemming (met name via het internet). In het geval dat een dergelijke overdracht toch plaatsvindt, is de ouder, begeleider of voogd verantwoordelijk voor het contacteren van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens met behulp van de voornoemde contactgegevens om de verwijdering van de gegevens te vragen.

2.2. Videobewaking

Sommige openbare ruimten van het hotel (zoals de voordeuren, de receptie) zijn uitgerust met een videobewakingssysteem. De videobewaking wordt uitgevoerd met respect voor de privacy en in overeenstemming met de huidige wetgeving. Indien de hotelgasten meer informatie wensen, worden zij vriendelijk verzocht contact op te nemen met het hotel via de hierboven vermelde contactgegevens.

2.3. Autorisatie

Voor de verwerking van persoonsgegevens is toestemming nodig. De gast is niet verplicht om informatie of persoonlijke gegevens over hem/haar te verstrekken, met uitzondering van de gegevens die onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting van het hotel (zoals de wettelijke verplichting voor logiesverleners om hun hotelgasten te registreren, de wettelijke verplichting om informatie te verstrekken aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek). In sommige gevallen zal het hotel echter niet in staat zijn om zijn diensten of producten te leveren als het niet bevoegd is om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

2.4. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is te zorgen voor de nodige maatregelen om :

- de reservering en het sluiten van het contract;

de uitvoering van het contract en de opvolging ervan (zoals facturatie, getrouwheidsprogramma en marketing, communicatie met de contactpersoon);

- het digitaliseren van identiteitsdocumenten bij het inchecken om het inchecken te vergemakkelijken en om wachtrijen bij de receptie en fouten bij de registratie van persoonsgegevens te voorkomen;

- om aan de verzoeken van klanten te voldoen en adequate service te verlenen (zoals gegevens over (eerder) verblijf);

het beheer en de exploitatie van eigendommen (zoals schade aan eigendommen door de klant);

- het nakomen van wettelijke verplichtingen (zoals de wettelijke verplichting voor logiesverstrekkers om hun hotelgasten te registreren, de wettelijke verplichting om informatie te verstrekken aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek).

Persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt in overeenstemming met de legitieme belangen van het hotel. Bij verwerking op basis van gerechtvaardigde belangen wordt een evenwicht tussen de gerechtvaardigde belangen van het hotel en de rechten en belangen van de betrokkene in acht genomen. Het hotel heeft dus een legitiem belang bij :

- het sturen van marketinginformatie naar haar gasten over soortgelijke producten en diensten (zoals uitnodigingen voor evenementen, promoties en speciale aanbiedingen, loyaliteitsprogramma). Indien de klant deze mededelingen niet wenst te ontvangen, kan hij of zij zijn of haar voorkeur kenbaar maken op het moment dat de informatie wordt verzameld (zoals een inschrijvingsformulier). Indien de klant heeft ingestemd met het ontvangen van deze marketinggerelateerde communicatie, heeft hij het recht bezwaar te maken en zijn toestemming te allen tijde in te trekken door gebruik te maken van de afmeldingslinks in de betreffende communicatie (zie rechten van de betrokken persoon).

- om elke keer dat de gast het hotel bezoekt een kwaliteitsvolle en op maat gemaakte service aan te bieden, waarbij het hotel een profiel van de gast kan bijhouden, dat informatie kan bevatten over vorige verblijven en financiële informatie over vorige verblijven (zoals de betalingsvoorwaarden).

2.5. Verzameling van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die worden doorgegeven, online of offline, door de betrokkene zelf of door derden (zoals familielid of werkgever die de reservering maakt, reisbureau, reserveringssystemen, internet, hotelpartners en -leveranciers, openbare bronnen) worden verwerkt.

Persoonlijke gegevens kunnen online of offline worden verzameld, bij verschillende gelegenheden, zoals tijdens :

- bij het boeken van een kamer;

- check-in en betaling;

- het verblijf in het hotel en de diensten, inclusief consumptie, die als onderdeel van het verblijf worden aangeboden;

- de verzending van een e-mail door de betrokkene, ter gelegenheid van verzoeken, tevredenheidsenquêtes, klachten en/of geschillen;

- deelname aan loyaliteits- of marketingprogramma's;

- registratie bij verzamelformulieren (vragenlijsten, pagina's op sociale netwerken, verbindingsapparaten die gebruik maken van de identificatoren van het sociale netwerk van de betrokkene, overdracht van informatie van derden;

Voor zover de wet dit toestaat, kunnen in bepaalde omstandigheden (zoals bij verbindingen met hotelsites) cookies of andere volgapparaten worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Voor meer informatie over het gebruik en de instellingen ervan, zie Cookies en andere traceertechnologieën.

2.6. Ontvangers of categorieën ontvangers van persoonsgegevens

Om zijn gasten beter van dienst te kunnen zijn, kan het hotel gegevens delen met derden die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking en die diensten verlenen aan het hotel (zoals bedrijven die het hotel bijstaan bij reserveringen, marketing en loyaliteitsactiviteiten). Deze bedrijven zijn ook onderworpen aan de geldende regelgeving en zorgen ervoor dat zij de nodige maatregelen nemen om de gegevens die zij namens ons bewaren, te beschermen. De veiligheid van de gegevens kan echter niet door het hotel worden gegarandeerd.

Om het hotel te helpen het gebruik van zijn diensten te begrijpen, kunnen analysebedrijven toegang krijgen tot anonieme gegevens (zoals het IP-adres of de identificatiecode van het gebruikte computerapparaat). In dit geval worden de gegevens alleen namens het hotel gebruikt. Het geeft de gegevens niet door, behalve in geaggregeerde vorm. Er worden geen specifieke gegevens van een individuele gebruiker gedeeld.

In het kader van zijn wettelijke verplichtingen is het hotel verplicht bepaalde informatie aan de bevoegde autoriteiten mee te delen (zoals de wettelijke verplichting voor logiesverstrekkers om hun hotelgasten te registreren, de wettelijke verplichting om informatie te verstrekken aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek).

In de regel worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan een derde land (d.w.z. een land buiten de EU/EER). In het geval van een transfer zorgt het hotel er echter voor dat de Commissie een besluit neemt over adequate waarborgen en/of dat de transfer en de verwerking rechtmatig zijn en in ieder geval in overeenstemming met de DPMR (zoals door de Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen).

2.7. Termijnen voor het bewaren van informatie)

Het hotel verwerkt de gegevens niet langer dan nodig is, afhankelijk van het doel van de betreffende verwerking. De gegevens worden uiterlijk na 36 maanden (3 jaar) van inactiviteit verwijderd.

Gegevens kunnen langer worden bewaard in geval van klachten, geschillen of wettelijke verplichtingen (zoals de verplichting om gegevens van gasten te bewaren na hun verblijf). De voor de verwerking verantwoordelijken zullen ervoor zorgen dat de maatregelen voor de verwijdering van persoonsgegevens worden nageleefd.

Voor de verwerking van cookies wordt de toestemming van de bezoekers van de website om de 13 maanden opnieuw gevraagd (zie Cookies en andere traceertechnologieën).

2.8. Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om

- informatie en toegang tot zijn persoonlijke gegevens ;

- de correctie en verwijdering van zijn gegevens;

- bezwaar tegen direct-marketingpraktijken;

- bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering;

- de overdraagbaarheid van gegevens, d.w.z. het recht om persoonsgegevens over hem/haar te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en elektronisch leesbaar formaat.

Elk verzoek dient te worden gericht aan de controleur (zie contactgegevens hierboven). Indien de betrokkene deze rechten wenst uit te oefenen, kan hij of zij contact opnemen met het hotel of de verantwoordelijke voor de verwerking op het hierboven vermelde e-mailadres. In het belang van de vertrouwelijkheid en de bescherming van de persoonsgegevens zal de betrokkene moeten worden geïdentificeerd om aan zijn of haar verzoek te kunnen voldoen. Hiertoe dient de aanvraag vergezeld te gaan van een identiteitsbewijs, zoals een identiteitskaart of paspoort, en de datum/tijd van het verblijf in het hotel. Alle verzoeken worden binnen 30 dagen (1 maand) gratis beantwoord. Verzoeken die duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, kunnen echter wel in rekening worden gebracht of worden geweigerd (zie ook bewaartermijnen).

De verwijderde contacten worden echter bewaard in een database van de oppositie, zodat ze in de toekomst niet meer worden gevraagd en zodat ze de verwerking en naleving van de regelgeving, inclusief de DPMR, kunnen rechtvaardigen.

De betrokkene kan een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

2.9. Updates

Dit document is op 15 november 2018 goedgekeurd en kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt, met name wanneer de site wordt bijgewerkt. Hiervoor worden klanten uitgenodigd om deze webpagina regelmatig te raadplegen, met name bij het maken van een reservering.
Als u vragen of twijfels heeft over ons privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen op bovenstaand adres.

4. COOKIES EN ANDERE TRACEERTECHNOLOGIEËN

Wanneer een internetgebruiker de website van het hotel bezoekt, worden bepaalde gegevens verzameld met behulp van cookies of andere traceertechnologie. Traceertechnologieën die in de site kunnen worden opgenomen, marketingberichten of nieuwsbrieven, affiliatesites om te bepalen of er berichten zijn geplaatst en links zijn gebruikt. Deze omvatten pixel- en webbakens, browser-analysetools, serverlogs, enz. Cookies zijn automatische hulpmiddelen, kleine tekstbestanden die op de browser, computer of mobiel apparaat van een sitebezoeker worden geïnstalleerd en waarmee een site het apparaat kan herkennen. Cookies kunnen verschillende doeleinden hebben, zoals het rekening houden met de voorkeuren van de bezoeker (zoals taal), het wachtwoord van de gebruiker voor de betreffende site, inloggegevens, het verzamelen van statistische gegevens, het aanpassen van de inhoud.

- Cookies analyseren (publieksmeting) die de analyse van het gebruik van de site mogelijk maken (zoals het kwantificeren van het aantal bezoeken, de bekeken pagina's, de bezoekfrequentie, de prestaties van de site, de standaardinformatie over de internettoegang, inclusief het IP-adres en het anonieme gebruikersgedrag). Voor dit doel worden cookies van derden van Google Analytics gebruikt. De bezoeker wordt hiervan op de hoogte gebracht bij zijn eerste bezoek aan de website en wordt gevraagd zijn toestemming te geven. Meer informatie over het gebruik van Google Analytics is te vinden in het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=fr), Google Analytics kan worden gedeactiveerd via de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=fr.

- Reclame-(marketing)cookies van derden, waaronder Google, waarmee gegevens over het surfgedrag van de gebruiker kunnen worden verzameld om advertenties te leveren die beter zijn aangepast en relevanter zijn voor de gebruiker en zijn interesses en om de effectiviteit van online marketingcampagnes te meten. Het is raadzaam om het cookiebeleid van derden te controleren.

- Essentiële/anonieme cookies (gebruikersvoorkeur) die de site goed en veilig laten functioneren, worden automatisch geactiveerd wanneer de site wordt gebruikt;

Internetbrowsers maken het mogelijk om het gebruik van cookies te vermijden, een waarschuwing te ontvangen wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of om cookies te verwijderen (zoals voor Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr; Edge: https://support.qualityunit.com/022932-How-to-enable-cookies-in-Edge; Safari: https://support.apple.com/fr-fr/HT201265). Voor meer algemene informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies, zie: http://www.allaboutcookies.org/fr/.  

Als u vragen of klachten heeft over deze site of het cookiebeleid, neem dan contact met ons op via bovenstaand adres.

 
Quick Response Code